World cup

Světový pohár je běžný název pro významné celosvětové sportovní soutěže. V naprosté většině je určen pro družstva nebo sportovce, kteří v něm reprezentují své země.

V golfovém světovém poháru hráči reprezentují svou zem. Pouze jeden tým může reprezentovat každou zemi. Hráči jsou vybíráni na základě tzv. Official World Golf Ranking. Světový pohár byl založen Kanaďaněm Johnem Jay Hopkinskem. V roce 1953 se konal turnaj, který nesl název Canada Cup, v roce 1967 byl pojmenován Wolrd cup. Světový pohár se pořádá po celém světě a stal se jednou z největších prestižných soutěži.world-cup-flags